Workshops

Onderstaande workshops worden regelmatig georganiseerd door iedereenICT.be. Dit kan zowel bij u of in uw bedrijf zijn, als bij iedereen ICT. Interesse? Inschrijven voor een workshop? Vul dit formulier in.

Communiceren met ouders via een Google formulieren

Google formulieren laten u toe om een deel van uw schriftelijke communicatie met ouders te vervangen door digitale communicatie. U bespaart hiermee niet alleen tijd en energie bij het opmaken en verdelen van de communicatie, maar ook bij de verwerking van de antwoorden; deze worden immers automatisch in een spreadsheet verzameld.

Aan de slag met Google formulieren

Klanten bevragen, een contact-formulier aanmaken, opstellen van een inschrijvingsformulier,… Dit kan snel en eenvoudig via Google forms. In deze workshop leert u Google forms te gebruiken, met de mogelijkheden en mogelijke valkuilen.

Aan de slag met de iPad

In deze workshop wordt de basis gelegd voor een goed en vlot gebruik van de iPad. Deze workshop is gericht op iedereen die beter wil leren werken met zijn of haar iPad, of die van plan is om een iPad aan te schaffen.

Werken in de Cloud: Google drive

Via de “Cloud” kunt u uw bestanden eender waar en eender wanneer bekijken, delen,… In deze workshop maakt u kennis met het gebruik van Google Drive en Dropbox. Deze workshop is gericht op iedereen die bestanden wil delen, online wil samenwerken,…